ناگهان دچار تاری دید شدم؟

سوال

سلام
من امروز صبح بطور ناگهانی دچار تاری دید شدم
و خیلی اذیتم میکند
من قبلا سابقه هیچ بیماری نداشتم
فقط شب قبل ان با گوشی مطالعه کردم در خاموشی
ایا ممکنه همین باعث تاری دید من شده باشه؟

0
sogand 5 ماه 0 پاسخ ها 323 بازدید

تجربه شما