کلینیک بانک پزشکان

خوش آمدید ، مهمان ! [ثبت نام | ورود

ثبت نام پزشکان در دایرکتوری

لیست برای رادیولوژی و سونوگرافی (255)

لیست متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

عضو فعال

دکتر رضا فروزنده – متخصص رادیولوژی

دکتر رضا فروزنده – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر محمود کوهی فائق دهکردی – متخصص رادیولوژی

دکتر محمود کوهی فائق دهکردی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر محمد همایوم صدیق پور – متخصص رادیولوژی

دکتر محمد همایوم صدیق پور – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر نصیر پهلوان صباغ – متخصص رادیولوژی

دکتر نصیر پهلوان صباغ – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر ضیاءاله ازلی – متخصص رادیولوژی

دکتر ضیاءاله ازلی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر اتوسا ادیبی سده – متخصص رادیولوژی

دکتر اتوسا ادیبی سده – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر محمود نوربخش – متخصص رادیولوژی

دکتر محمود نوربخش – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر محبوبه نیک زاد – متخصص رادیولوژی

دکتر محبوبه نیک زاد – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر شهین ناروئی نصرتی – متخصص رادیولوژی

دکتر شهین ناروئی نصرتی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر گیتا گلشن آرا – متخصص رادیولوژی

دکتر گیتا گلشن آرا – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر مجید متقی – متخصص رادیولوژی

دکتر مجید متقی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر فرناز فهیمی هنزایی – متخصص رادیولوژی

دکتر فرناز فهیمی هنزایی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر شهباز قنبری چلارسی – متخصص رادیولوژی

دکتر شهباز قنبری چلارسی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر فرج الله شمس الدینی شهر بابک – متخصص رادیولوژی

دکتر فرج الله شمس الدینی شهر بابک – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر مسعود طاهری – متخصص رادیولوژی

دکتر مسعود طاهری – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر رحیم عقیقی – متخصص رادیولوژی

دکتر رحیم عقیقی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر احمد انحصاری کوهبنانی – متخصص رادیولوژی

دکتر احمد انحصاری کوهبنانی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر جهانگیر حقانی – متخصص رادیولوژی

دکتر جهانگیر حقانی – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر محمد احسان – متخصص رادیولوژی

دکتر محمد احسان – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر حسن احسان – متخصص رادیولوژی

دکتر حسن احسان – متخصص رادیولوژی

عضو فعال

دکتر کیوان یغمایی – متخصص رادیولوژی

دکتر کیوان یغمایی – متخصص رادیولوژی

صفحه 1 از 131 2 3 13
کلینیک بانک پزشکان
ویدیو بانک پزشکان
پادکست پزشکان
سایت بانک پزشکان
اینستاگرام بانک پزشکان