درباره من

- درمان دارویی و غیر دارویی بیماریهای روانپزشکی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، سردرد و..
- مشاوره و رواندرمانی فردی
- مشاوره و رواندرمانی نوجوان و مشکلات بلوغ
- زوج درمانگر