در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی در جامعه روز به روز در حال افزایش است و برنامه های آموزشی و پیشگیری به صورت لاکپشتی در حال حرکت است. اصولا سیاست گزاران اجتماعی، کارشناسان و متخصصین هر روز شاهد یک بحران و تولید آسیب جدید می باشند به صورتی که از تجزیه و تحلیل آن نیز ناتوان هستند.

حرکت لاکپشتی برنامه های آموزشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

هنگامی که در سال ۱۳۹۲ منشورحقوق شهروندی از طرف نهاد ریاست جمهوری در قالب ۱۵ ماده، سه فصل و ۱۴۱ قاعده با موضوعاتی نظیر حق برخورداری ازحیات، سلامت و زندگی ...

بررسی روزنامه اعتماد بر آمار سه رخداد حیاتی طلاق، ازدواج و ولادت در کشور در فاصله سال‌های 1387 تا پایان فصل پاییز 1401 نشان داد که در این مدت، آمار طلاق با وجود ایجاد محدودیت‌های قضایی در مسیر طلاق توافقی و تلاش نهادهای متولی «به‌زیستی» برای واداشتن زوجین به سازش و انصراف از طلاق، روند افزایشی داشته و همزمان، آمار ازدواج و ولادت با وجود توزیع مشوق‌های ریالی و تسهیلات نقدی و غیر نقدی کاهش یافته است.

تولد، ازدواج و طلاق، وابسته به وضع اقتصاد کشور است

اگر مجموعه آمار تجمیعی رخدادهای طلاق، ازدواج و ولادت در این بازه زمانی 14 ساله را در کنار شاخص‌های معرف «سرمایه اجتماعی» به عنوان مولفه‌های مرتبط با چشم‌انداز شهروندان ایران ...

وقتی نگاه مدیران و برنامه ریزان یک سازمان از منابع انسانی به سرمایه انسانی، تغییر می کند، حفظ ایمنی، سلامت و امنیت او و توجه به موضوع بهداشت، محیط کار، شاخصه های ایمنی و حفاظت از روح و جسم سرمایه انسانی، برای سازمان به یک ارزش و اولویت تبدیل شده و از قالب یک وظیفه سازمانی فراتر می رود. در چنین رویکردی است که موضوع و شاخص HSE نیز اهمیتی صدچندان به خود می گیرد.

نقش گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در ارتقای شاخص‌های حوزه ایمنی و بهداشت کار و فرهنگسازی موضوع HSE

به گزارش مرکز ارتباطات رسانه ای گروه صنعتی انتخاب الکترونیک، مقوله HSE مخففHealth Safety Environment است و سه موضوع و شاخصه توجه به بهداشت حرفه ای، ایمنی نیروی انسانی و ...

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.

باید کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم!

به گزارش بانک پزشکان به نقل از اعتماد، سجاد پادام مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار اظهار کرد: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم ...