پادکست: نوجوانان خود را آماده کنیم!

پادکست: نوجوانان خود را آماده کنیم!

در این پادکست دکتر مهدی قاسمی – متخصص روانپزشک، در مورد آماده سازی نوجوانان جهت ورود به جامعه نکاتی را برای شما صحبت کنیم.

آیا شما نوجوان خودتان را برای ورود به دوره جوانی و ورود به زندگی و اجتماع و مواجه شدن با مشکلات اجتماع آماده کرده اید؟ یا اینکه نوجوان شما هم مثل نوجوان‌هایی است که من به واسطه کارم با اون‌ها مواجه میشوم، که هیچ چیز از زندگی و آینده و اینکه چطور در آینده زندگی کنند، نمی دانند! و با کوچکترین مشکل اقدام به خودکشی و یا مسائل مشابه می‌کنند.

 

ادامه مطالب را از زبان دکتر مهدی قاسمی بشنوید:

دکتر مهدی قاسمی – روانپزشک